W ostatnim czasie niczym przysłowiowe grzyby po deszczu powstają portale internetowe i programy telewizyjne o charakterze ezoterycznym. Wiele z nich oferuje wróżby sms. Jest wygodny, dostosowany do współczesnych realiów sposób przepowiadania przyszłości oraz pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych dylematów.

Analizując tę kwestię warto zastanowić się, jaką funkcję we współczesnym społeczeństwie odgrywają wiadomości sms oraz wróżka. Nietrudno zauważyć, że usługi świadczone przez wróżki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, wiele osób poszukuje w ten sposób pomocy, rady, życiowych wskazówek, nie brak też tych, którzy kontaktują się z wróżką z czystej ciekawości.

Bez względu na to, jaki jest powód korzystania z pomocy wróżki, należy pamiętać, że informacje – najczęściej związane z przyszłością – to nie wyrocznia, dlatego też należy traktować je przede wszystkim jako wskazówkę, mając przy tym świadomość, że ostateczna decyzja należy do danej osoby.

Doświadczona wróżka  – poza odpowiednimi umiejętnościami – posiada umiejętności psychologiczne i analityczne, dzięki czemu potrafi właściwie ocenić sytuację, z jednoczesnym uwzględnieniem strony emocjonalnej oraz kondycji psychofizycznej danej osoby. Ponadto prowadzony przez wróżkę dialog opiera się przede wszystkim na przyjacielskich wskazówkach i radach.

Fakt ten dotyczy działań prowadzonych przez wróżki online. Faktem jest, iż w tym przypadku nie ma bezpośredniego kontaktu fizycznego, klient nie ma możliwości, by podać wróżce rękę lub zobaczyć ja twarzą w twarz, jednakże istotną kwestią okazuje się kontakt energetyczno-emocjonalny, stanowiący w tym przypadku swoisty fundament w zakresie komunikacji.